Khi sử dụng UV Gel, nhiều người tiêu dùng thấy rằng đôi khi trắng keo, sau đó keo dán các tẩy trắng bằng một cách nhanh chóng và chính xác kiểm tra?

Cao su mà không có bóng tối của bạch tạng là một vấn đề phổ biến rộng rãi, nhưng vì bạch tạng không phải là nghiêm trọng, phim và mỏng, nói chung là khó khăn để tìm. Bây giờ kim loại thủy tinh độ nhớt của keo trên thị trường có nhiều hơn hoặc ít hơn là vấn đề. Lấy một ly, kẹo cao su giảm trên nó, và đặt nó dưới đèn theo 1-2 phút, đưa ra các quan sát, do đó bạn có thể nhanh chóng kiểm tra cao su mà không có bóng tối của bạch tạng. Bạch Tạng và liên quan trực tiếp đến độ dày của bộ phim. Bạch tạng là độc lập với mức độ và cường độ của keo!