Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 2015

Là một nhà sản xuất chuyên nghiệp, chúng tôi cống hiến nỗ lực của chúng tôi trong từng bước của quá trình sản xuất từ ​​vật liệu, khuôn mẫu và ép chết đến các sản phẩm hoàn thiện. Khi chúng tôi theo dõi từng bước của quy trình sản xuất, chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng tất cả các tiêu chí theo yêu cầu của ISO9001: 2015.

英文.jpg