Đóng gói và giao hàng

Hôm nay, chúng tôi đóng gói 20 hộp trên hai pallet, những hàng hóa sẽ được gửi đến Mỹ thông qua đại dương.

pallet1.jpg

pallet2.jpg