Trong chữa dính khớp áp lực áp dụng có bốn ưu điểm:

1, tạo thuận lợi cho dòng chảy của chất kết dính, thâm nhập và làm ướt.

2, trong lợi của lớp dày, mật độ;

3, trong lợi của lớp keo trong khí, trọng lượng phân tử thấp các hợp chất như nước xả, tránh các khoảng trống và lỗ chân lông;

4, ủng hộ của liên hệ chặt chẽ và chính xác vị trí của bề mặt adherend.