Trung Quốc năm mới nghỉ

Trung Quốc năm mới đang đến, nhà máy của chúng tôi sẽ đóng cửa từ ngày 25 đến tháng hai 2.

Nếu bạn có một yêu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 48 giờ, cảm ơn.

Lễ hội mùa xuân hạnh phúc!