Keo dán chữa các yếu tố cần được xem xét

Tham khảo để kết dính chữa bằng dung môi, tan tác dụng làm mát và vật lý như tập hợp nhũ tương hoặc ngưng tụ, cừ và ghép, phản ứng hóa học, làm cho nó vào một vững chắc. Trước đây là keo dán không phản ứng, trong khi sau đó là phản ứng chất kết dính. Chữa khỏi dính chung cho độ bám dính tốt tính chất của các bước quan trọng nhất, dán keo cũng là tác động hiệu quả lớn nhất. Chỉ có chữa khỏi hoàn toàn, có thể có được sức mạnh bám dính tốt với một ý thức mạnh mẽ của cuộc sống. Ba yếu tố được chữa khỏi trong chữa quá trình áp suất, nhiệt độ và thời gian trị bệnh.