Haining Qianlang cao su sản phẩm nhà máy chuyên sản xuất cao su sản phẩm cho hơn 20 năm.

Chúng tôi được đặt tại Haining, tỉnh Chiết Giang, gần Shanghai. Chúng ta giữ vững sự trung thực, chất lượng đầu tiên, khách hàng đầu tiên cho các mục đích.

Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các sản phẩm cao su để đáp ứng yêu cầu khách hàng, các bộ phận tiêu chuẩn như nhẫn, quad-nhẫn, V-nhẫn và quả bóng cao su và cao su tùy chỉnh các bộ phận như nếu, vòng đệm, đệm, bumpers, trục, phích cắm, ống extrusions và như vậy được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp.

Bây giờ chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ tốt với nhiều khách hàng khắp nơi trên thế giới, thứ tự liên tục của họ là một sự khuyến khích rất lớn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lớn lên với khách hàng của chúng tôi và luôn luôn cung cấp sản phẩm chất lượng.

Sản phẩm nổi bật

Hơn

Tin tức

Hơn

no more waiting, let's get started!